Izjava o prenakazilu 

Prenakazilo zavarovanja plačila trošarine za poplačilo trošarinske obveznosti.
Kdo

Obrazec predloži predlagatelj gotovinskega pologa za zavarovanje plačila trošarine (običajno prejemnik trošarinskih izdelkov) v primeru, ko je za prejete trošarinske izdelke, ki so bili že sproščeni v porabo v drugi državi članici, položil gotovinski polog na podračun »FURS – depozitni podračun – zavarovanje izpolnitve carinske obveznosti« št. SI56 0110 0695 5804 170 in je zanje nastala obveznost za obračun trošarine tudi v Sloveniji.


Kdaj

Obrazec se predloži, kadar se predlagatelj gotovinskega pologa odloči za poplačilo trošarinske obveznosti, do katere je prišlo ob prejemu trošarinskih izdelkov, iz predloženega gotovinskega pologa.


Kje in kako

Obrazec izjava o prenakazilu vložnik skupaj z obračunom trošarine odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec skupaj z obračunom trošarine odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Izjava o prenakazilu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Trošarine