Davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

Z davkom od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov so obdavčeni dobički od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Davčni zavezanec je fizična osebna, rezident Republike Slovenije po zakonu, ki ureja dohodnino.

Za odsvojitev izvedenega finančnega instrumenta se šteje vsaka transakcija ali dogodek, na podlagi katere davčni zavezanec doseže izgubo ali dobiček.

Kdo

Zavezanec za davek po ZDDOIFI je fizična oseba, rezident Slovenije po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2. Zavezanec je zavezan za plačilo davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, ki imajo vir v Republiki Sloveniji in od dobička od odsvojitve finančnih instrumentov, ki imajo vir izven republike Slovenije, in sicer za tiste izvedene finančne instrumente, ki so jih pridobili na dan 15. 7. 2008 ali po njem.


Kdaj

Zavezanec mora napoved za odmero davka od dobička iz odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. V taki napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja tudi zmanjšanje pozitivne davčne osnove za izgubo, doseženo z odsvojitvijo izvedenih finančnih instrumentov.


Kje in kako

Napoved za odmero davka od dobička od izvedenih finančnih instrumentov lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti na Finančnem uradu Ljubljana oziroma pri kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Odmerna leta od 2020: napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (DOBIFI št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Odmerna leta do vključno 2019: napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (DOBIFI št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

V skladu s 25. členom ZDDOIFI in v povezavi s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.