Jamstvo v primeru začetka postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine  

Jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine se predloži v primeru zadržanja blaga zaradi suma, da se z njim kršijo pravice v zvezi z modelom, patentom, uporabnim modelom ali topografijo polprevodniškega izdelka ali žlahtniteljske pravice.
Kdo

Jamstvo predloži deklarant ali imetnik blaga, ki je podal zahtevo za predčasno prepustitev blaga, ki je bilo zadržano zaradi suma, da se z njim kršijo pravice intelektualne lastnine.


Kdaj

Jamstvo predloži deklarant ali imetnik blaga potem, ko je podal zahtevo za predčasno prepustitev blaga, ki je bilo zadržano zaradi suma, da se z njim kršijo pravice intelektualne lastnine.


Kje in kako

Jamstvo se lahko predloži v obliki izjave poroka ali gotovinskega pologa. Originalni izvod izjave poroka se odda osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.

Obrazec »Informacija o gotovinskem pologu za jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine« se odda po elektronski poti na elektronski naslov dajatve.fu@gov.si. Lahko se odda tudi osebno ali po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana.


Obrazci

Izjava poroka – jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Informacija o gotovinskem pologu za jamstvo za predčasno prepustitev blaga v primeru začetka postopka za ugotavljanje kršitve pravic intelektualne lastnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.