Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije 

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uporabljajo kmetijska oziroma gozdna zemljišča izven Slovenije, so dolžni ta kmetijska in gozdna zemljišča prijaviti davčnemu organu.
Kdo

Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije je dolžna v primeru, da imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi kmetijska oziroma gozdna zemljišča izven Republike Slovenije, izpolniti in predložiti davčnemu organu fizična oseba, član kmečkega gospodinjstva, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi o kmetijstvu, ali v primeru, da nobeden od članov kmečkega gospodinjstva ni nosilec kmetijskega gospodarstva, član kmečkega gospodinjstva, ki ima izkazan najvišji dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.


Kdaj

Prijavo kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije na dan 30. junij leta, za katero se dohodek ugotavlja, je zavezanec dolžan davčnemu organu prijaviti z Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije do 15. julija leta, za katero se dohodek ugotavlja.


Kje in kako

Vlogo za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven RS lahko zavezanec odda:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Ne prijava kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije v predpisanem roku ali prijava neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov se kaznuje z globo v skladu z 28.a točko prvega odstavka 397. člena zakona, ki ureja davčni postopek.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.