Kraj predložitve blaga carini in začasna hramba 

Odobritev kraja predložitve blaga carini in začasna hramba.
Kdo

Zahtevek za odobritev kraja predložitve blaga carini vloži podjetje, ki želi pridobiti dovoljenje za odobreni kraj predložitve blaga carini, na podlagi katerega lahko sprošča blago v izbrani carinski postopek iz kraja (lokacije), ki mu ga odobri carinski organ.


Kdaj

V primeru dovoljenja za odobreni kraj predložitve blaga carini, gre za pridobitev ugodnosti, ki ni časovno omejena. Podjetje lahko ugodnost koristi od dne izdaje dovoljenja.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za odobritev kraja predložitve blaga carini in kraja za začasno hrambo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Seznam zastopanih podjetij in krajev predložitve blaga pri uvozu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.