Napoved za odmero dohodnine  

Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.
Kdo

Finančna uprava Republike Slovenije, zavezancem za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka, sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.

Zavezanec za dohodnino, ki mu informativni izračun dohodnine ni vročen do 15. junija tekočega leta za preteklo leto, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.


Kdaj

Napoved za odmero dohodnine mora zavezanec vložiti do 31. julija tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


S pomočjo programa, si lahko zavezanec tudi sam testno izračuna dohodnino.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine 2023 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2022 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2021 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2020 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2019 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2018 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2017 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine 2016 (Doh-Odm)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, stori prekršek po 1. točki prvega odstavka 394. člena zakona, ki ureja davčni postopek, za katerega je določena globa od 250 do 400 eurov.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.