Poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine 

Oproščeni uporabnik mora davčnemu organu predložiti poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine.
Kdo

Poročilo predloži oseba, ki je imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika.


Kdaj

Poročilo se predloži do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.


Kje in kako

Obrazec za poročilo o nabavi v režimu odloga oseba odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Poročilo o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine (Poročilo OU)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Kdor davčnemu organu letno ne predloži poročila o nabavi v režimu odloga in porabi trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine