Obračun trošarine za pivo 

Obveznost za obračun trošarine nastane, ko se trošarinski izdelki v Sloveniji sprostijo v porabo.
Kdo

Obračun predloži trošarinski zavezanec oziroma oseba, ki trošarinske izdelke, med katere se šteje tudi pivo, sprosti v porabo. Za sprostitev trošarinskih izdelkov v porabo se šteje odprema trošarinskih izdelkov iz režima odloga, vnos trošarinskih izdelkov iz druge države članice, razen če se zanje po prejemu nadaljuje režim odloga v skladu Zakonom o trošarinah ter vsak zaključek proizvodnje trošarinskih izdelkov izven režima odloga.


Kdaj

Obračun se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.


Kje in kako

Obrazec za obračun trošarine zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun trošarine za pivo (TRO-ALK1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.


Novice

    • Trošarine