Obračun trošarine za energetsko intenzivna podjetja 

Oproščeni uporabnik predloži letni obračun za energetsko intenzivna podjetja.
Kdo

Obračun predloži oseba, ki je imetnik dovoljenja za oproščenega uporabnika in ima dovoljenje za porabo energentov za namene iz 96. člena Zakona o trošarinah.


Kdaj

Obračun se predloži do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Obrazec za obračun trošarine zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun trošarine za energetsko intenzivna podjetja (TRO-EIP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.


Novice

    • Trošarine