Napoved odpreme pošiljke v drugo državo članico 

Pošiljatelj trošarinskih izdelkov davčnemu organu pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov napove odpremo pošiljke.
Kdo

Obrazec TRO-NAO predloži v primeru odpreme trošarinskih izdelkov v komercialne namene pošiljatelj, ki pošilja trošarinske izdelke, za katere je bila trošarina že plačana v Sloveniji, v drugo državo članico, kjer prav tako nastane obveznost za obračun trošarine.

V primeru prodaje na daljavo fizičnim osebam iz druge države članice obrazec predloži prodajalec trošarinskih izdelkov iz Slovenije.


Kdaj

Obrazec se predloži pred predvideno odpremo trošarinskih izdelkov.


Kje in kako

Obrazec za napoved odpreme pošiljke v drugo državo članico pošiljatelj oziroma prodajalec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD, ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je pošiljatelj oziroma prodajalec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved odpreme pošiljke v drugo državo članico (TRO-NAO)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki kot pošiljatelj ali prodajalec trošarinskih izdelkov v drugo državo članico ne izpolni predpisanih obveznosti.


Novice

    • Trošarine