❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Izdaja potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač 

Proizvajalcem alkohola in alkoholnih pijač se lahko na njihovo zahtevo izda potrdilo, ki izkazuje podatke o njihovi skupni letni proizvodnji alkohola in alkoholnih pijač v preteklem letu z namenom, da se za te izdelke v namembni državi članici omogoči uporabo nižje trošarine.
Kdo

Obrazec TRO-VMPA je vloga, ki jo predložijo mali proizvajalci alkohola in alkoholnih pijač v Sloveniji, ki želijo pridobiti potrdilo na podlagi katerega lahko v namembni državi članici uveljavljajo nižjo trošarino.

Potrdilo se izda proizvajalcem alkohola in alkoholnih pijač, katerih skupna letna proizvodnja v preteklem letu ne presega praga letne proizvodnje iz 23.a člena Direktive Sveta 92/83/EGS, ki je za:
    • pivo največ do 200.000 hl,
    • vino največ do 1.000 hl* ,
    • druge fermentirane pijače največ do 15.000 hl,
    • vmesne pijače največ do 250 hl,
    • etilni alkohol največ do 20 hl 100 vol. % alkohola.

* Razen v republiki Malti, kjer velja omejitev največ do 20.000 hl vina

Količinski prag se uporablja neodvisno za vsako kategorijo alkoholnih pijač. Kot skupna letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače se šteje celotna proizvodnja posamezne vrste alkoholne pijače, ki jo je v preteklem koledarskem letu proizvedel mali proizvajalec alkohola in alkoholnih pijač, razen za vino, kjer se povprečna letna proizvodnja določa na podlagi proizvodnje najmanj treh zaporednih vinskih letih. Za novoustanovljene družbe, ki v preteklem letu niso poslovale, se pri določitvi obsega letne proizvodnje upošteva ocenjena letna proizvodnja določene vrste alkoholne pijače.

Potrdilo o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač spremlja pošiljko alkohola in alkoholnih pijač osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke v režimu odloga ali s plačano trošarino.


Kdaj

Rok za predložitev vloge na obrazcu TRO-VMPA ni predpisan. Predložitev vloge je odvisna od volje malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač, ki želi uveljavljati nižjo trošarino v drugi državi članici. Za vsakega malega proizvajalca alkohola in alkoholnih pijač se izda eno potrdilo na leto, ki se nanaša na vse vrste proizvedenih alkoholnih pijač.


Kje in kako

Vlogo za izdajo potrdila vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v register trošarinskih zavezancev. Dokazila o izpolnjevanju pogojev pridobi davčni organ sam.


Obrazci

Vloga za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač (TRO-VMPA)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Za izdajo potrdila o proizvedenih količinah alkohola in alkoholnih pijač ne nastane taksna obveznost.


Sankcije

Sankcije niso predpisane.


Novice

    • Trošarine