Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga 

Obrazec TROV-ODPUST je vloga, s katero imetnik trošarinskega skladišča, oproščeni uporabnik in pooblaščeni uvoznik uveljavlja odpust obveznosti za obračun in plačilo trošarine za trošarinske izdelke v režimu odloga.
Kdo

Imetniki trošarinskega skladišča oziroma oproščeni uporabnik lahko predloži Vlogo za uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga za trošarinske izdelke, za katere velja, da:

    • je bil zanje ugotovljen primanjkljaj, ki je neposredno povezan s procesom skladiščenja ali prevoza izdelkov;
    • so bili uporabljeni kot vzorci za analize v zvezi s testiranjem proizvodnje oziroma za znanstvene namene;
    • so bili predloženi in uporabljeni za namene kontrole kakovosti;

Vlogo za uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga pooblaščeni uvoznik predloži za trošarinske izdelke, za katere je bil ugotovljen primanjkljaj, ki je neposredno povezan s procesom prevoza.


Kdaj

Vloga se predloži v roku 20 dni po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastal razlog za odpust obračuna in plačila trošarine.


Kje in kako

Vloga se lahko predloži v fizični obliki (osebno ali po pošti) ali pa v elektronski obliki (ki je podpisana z varnim elektronskim podpisom). Vloga se predloži pri pristojnem finančnem uradu pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

K vlogi se priložijo ustrezna dokazila za odpust plačila trošarine glede na razlog, zaradi katerega se uveljavlja odpust plačila trošarine.


Obrazci

Uveljavljanje odpusta plačila trošarine v režimu odloga (TROV-ODPUST)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Kdor zahteva odpust plačila trošarine na podlagi neresničnih podatkov, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine