Obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev  

Davčni zavezanec, fizična oseba, z obvestilom za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev obvesti plačnika davka, ki od izplačane vrednosti, ki se po Zakonu o dohodnini šteje za dividendo, izračuna dohodnino.
Kdo

Z obvestilom obvesti davčni zavezanec, fizična oseba, plačnika davka o tem, da uveljavlja zmanjšanje izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži obvestilo plačniku davka pred izplačilom vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe.


Kje in kako

Davčni zavezanec, fizična oseba, predloži obvestilo plačniku davka.


Obrazci

Obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice