Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode  

Če vam zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov grozi hujša gospodarska škoda, lahko zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo dajatev.
Kdo

Vlogo lahko vložijo pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti; samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.


Kdaj

Vloga se lahko vloži vse od nastanka davčne obveznosti do njenega popolnega poplačila.


Kje in kako

Vlogo zavezanec odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register

2. Elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument

VIoga se v eDavkih obvezno vloži kot samostojen dokument in ne kot priloga k obračunu.


Obrazci

Odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.