Odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem  

Ob predložitvi ustreznega instrumenta zavarovanja ali dovolitvi vknjižbe zastavne pravice v ustrezen register lahko zavezanec zaprosi za odlog plačila oziroma obročno odplačevanje davka.
Kdo

Vlogo lahko vložijo fizične osebe in poslovni subjekti.


Kdaj

Vloga se lahko vloži vse od nastanka davčne obveznosti do njenega popolnega poplačila.


Kje in kako

Vlogo zavezanec odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register

2. Elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument


Obrazci

Odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.