Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe 

Če je s plačilom dajatve ogroženo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov, lahko zavezanec zaprosi za odpis, delni odpis, odlog ali obročno plačilo.
Kdo

Vlogo lahko vložijo le fizične osebe, izjemoma tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ob predpostavki, da gre za obveznost, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti.


Kdaj

Vloga se lahko vloži vse od nastanka davčne obveznosti do njenega popolnega poplačila.


Kje in kako

Vloga se odda:

1. Po pošti ali na elektronski naslov finančnega urada, kjer je zavezanec vpisan v davčni register

2. Elektronsko preko storitve elektronskega poslovanja FURS eDavki

3. Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument


Obrazci

Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.