Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 32. členu ZDUPŠOP 

Davčni zavezanec, ki je v obdobju od 1. januarja 2022 do vključno 30. junija 2022 opravil dobavo zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije, ki je oproščeno plačila DDV na podlagi ZDUPŠOP, mora davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah za koledarski mesec.
Kdo

Poročilo mora predložiti davčni zavezanec, ki je opravil na podlagi ZDUPŠOP plačila DDV oproščeno dobavo zaščitne in medicinske opreme (vključno s pridobitvami tega blaga znotraj Unije).


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti poročilo najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.


Kje in kako

Davčni zavezanec mora poročilo predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Pod »Tip priloge« se izbere »Poročilo o oproščenih pridobitvah/dobavah po 62.b členu ZIUZEOP-A oz. 66. členu ZIUOPDVE/12. členu ZIUPGT/32. členu ZDUPŠOP«.


Obrazci

Poročilo DDV – Oprostitev po ZDUPŠOP
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.