❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗

⚠ V četrtek, 21. 9. 2023, bo zaradi nadgradnje sistema med 15h in 18h lahko prihajalo do občasnih motenj v delovanju portala. ⚠


Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka 

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč lahko uveljavljajo oprostitev plačila dohodnine od katastrskega dohodka določenih kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
Kdo

Vlogo za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka predloži fizična oseba, član kmečkega gospodinjstva, ki je v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru za posamezno kmetijsko ali gozdno zemljišče vpisana kot lastnik ali zakupnik ali je imetnik pravice uporabe zemljišča na podlagi drugega pravnega naslova ter želi uveljavljati oprostitev akontacije dohodnine od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s 73. členom zakona, ki ureja dohodnino.

Ne glede na navedeno, pa zavezancu ni treba predložiti vloge za zemljišča pod neodmerjenimi gozdnimi cestami in za zemljišča, na katerih so objekti posebnega pomena za obrambo ali ležijo v varnostnem območju takega objekta, ter za zemljišča, ki se uporabljajo za doseganje dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.


Kdaj

V posameznem letu se prizna oprostitev, za katero je bila vloga predložena davčnemu organu do 30. junija leta, za katero se dohodnina odmerja.


Kje in kako

Vlogo za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka zavezanec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register. Obrazec vloge je dostopen na vseh finančnih uradih lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije.


Obrazci

Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.