Pooblaščanje za portal eCarina 

Urejanje notranjih in zunanjih pooblastil na portalu eCarina.
Notranja pooblastila

Notranji pooblaščenec je lahko le oseba, ki je zaposlena pri poslovnem subjektu oziroma, ki vstopa v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene.

Fizična oseba/samostojni podjetnik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba pooblasti fizično osebo za opravljanje opravil v sistemu eCarina.

Pooblastitelj je oseba, ki pooblašča fizično osebo, da v njenem imenu opravlja poslovanje v sistemu eCarina za izbrana področja dela.
Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo pooblastitelj pooblasti, da v njenem imenu na portalu eCarina ureja pravice in obseg poslovanja.
Uporabnik je fizična oseba, ki jo pooblastitelj oziroma pooblaščenec pooblasti za opravljanje določenega obsega nalog v sistemu eCarina.

Pooblastitelj izpolni »Vlogo za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina«. Pooblastitelj na vlogi prijavi pooblaščenca in označi želeno področje e-poslovanja v sistemu eCarina. Nadaljnje uporabnike in obseg njihovih pravic po prejetju začetnega gesla za dostop v portal - eCarina, ureja pooblaščenec sam.

Pooblaščenec mora biti pred pošiljanjem obrazca prijavljen z digitalnim potrdilom na portalu eDavki. Brez predhodne prijave digitalnega potrdila na portalu eDavki, prijava v portal eCarina ni možna.

V portal eDavki se prijavite na strani - eDavki in klik na gumb »Prva prijava« in sledite navodilom.

Zunanja pooblastila (le za dokumente s področja trošarin in okoljskih dajatev - IS E-TROD)

Institut zunanjega pooblaščanja je primeren za poslovne subjekte, ki imajo zunanje računovodstvo oziroma za vsakega zavezanca, ki želi nekomu tretjemu omogočiti predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih dajatev.

Zunanji pooblaščenec je lahko fizična oseba, fizična oseba z dejavnostjo ali pravna oseba, ki si mora urediti dostop do portala eDavki. Novi uporabniki si dostop uredite na spodnjih povezavah:
- za dostop z uporabniškim računom in geslom
- za dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Pooblastitelj, ki ima urejen dostop do IS E - TROD, predloži pooblastilo za vlaganje v elektronski obliki preko IS E-TROD (modul Register, komponenta »Predložitev dokumentov - trošarine« tip dokumenta »Pooblastilo« ali »Predložitev dokumentov – okoljske dajatve« tip dokumenta »Pooblastilo« ).

Pooblastitelj, ki nima urejenega dostopa do IS E-TROD, predloži papirno pooblastilo - pristojnemu oddelku za trošarine, ki vnese pooblastilo za pooblastitelja v IS E-TROD. Pooblaščenec za vlaganje dokumentov je praviloma tudi pooblaščenec za zastopanje. Pooblastilo velja do preklica.

Obrazec

Vloga za dodelitev in preklic notranjih pooblastil na portalu eCarina
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni

Pošiljanje vloge

Pravilno izpolnjeno, podpisano in žigosano vlogo pošljite skenirano v pdf formatu na e-naslov: sd.fu@gov.si (v zadevo elektronske pošte vpišite »Vstop v portal eCarina-Prijava«).

Pomoč uporabnikom

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 297 6800
F: 05 297 6764
E: sd.fu@gov.si

Urnik:
    • vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00,
    • dežurna tehnična pomoč 24 ur dnevno vse dni v tednu.