Pooblaščanje za portal eCarina 

Urejanje pooblastil za opravila v portalu eCarina.
Splošno

Fizična oseba/samostojni podjetnik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba pooblasti fizično osebo za opravljanje opravil v sistemu eCarina.

Pooblastitelj je oseba, ki pooblašča fizično osebo, da v njenem imenu opravlja poslovanje v sistemu eCarina za izbrana področja dela.
Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo pooblastitelj pooblasti, da v njenem imenu na portalu eCarina ureja pravice in obseg poslovanja.
Uporabnik je fizična oseba, ki jo pooblastitelj oziroma pooblaščenec pooblasti za opravljanje določenega obsega nalog v sistemu eCarina.

Ureditev dostopa v portal eCarina in prva prijava

Pooblastitelj izpolni »Vlogo za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina«. Pooblastitelj na vlogi prijavi pooblaščenca in označi želeno področje e-poslovanja v sistemu eCarina. Nadaljnje uporabnike in obseg njihovih pravic po prejetju začetnega gesla za dostop v portal eCarina (https://ecarina.carina.gov.si/), ureja pooblaščenec sam.


Pooblaščenec mora biti pred pošiljanjem obrazca prijavljen z digitalnim potrdilom na portalu eDavki. Brez predhodne prijave digitalnega potrdila na portalu eDavki, prijava v portal eCarina ni možna.


V portal eDavki se prijavite na strani https://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Registration/RegistrationStart.aspx in klik na gumb »Prva prijava« in sledite navodilom.

Obrazec

Vloga za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni

Pošiljanje vloge

Pravilno izpolnjeno, podpisano in žigosano vlogo pošljite skenirano v pdf formatu na e-naslov: sd.fu@gov.si (v zadevo elektronske pošte vpišite »Vstop v portal eCarina-Prijava«).

Pomoč uporabnikom

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 297 6800
F: 05 297 6764
E: sd.fu@gov.si

Urnik:
    • vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00,
    • dežurna tehnična pomoč 24 ur dnevno vse dni v tednu.