Pooblaščanje za portal eCarina 

Urejanje notranjih in zunanjih pooblastil na portalu eCarina.
Notranja pooblastila

Notranja pooblastila so namenjena fizičnim osebam z dejavnostjo (FOD) in pravnim osebam (PO) in sicer za pooblaščanje njihovih zaposlenih za storitev opravljanje elektronskega davčnega poslovanja znotraj danega podjetja.

Pooblastitelj je fizična oseba/samostojni podjetnik ali druga oseba, ki opravlja dejavnost ali pravna oseba, ki pooblašča fizično osebo, da v njenem imenu opravlja elektronsko poslovanje v sistemu eCarina za izbrana področja dela.
Pooblaščenec je fizična oseba, ki jo pooblastitelj pooblasti, da v njenem imenu na portalu eCarina ureja pravice in obseg poslovanja. Notranji pooblaščenec je lahko le oseba, ki je zaposlena pri poslovnem subjektu (davčnem zavezancu ali upravičencu), ki vstopa v portal eDavki za pooblastitelja torej za davčnega zavezancu ali upravičenca, s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene.
Uporabnik je fizična oseba, ki je lahko pooblaščenec ali pa druga fizična oseba, ki ji je pooblaščenec dodelil pravice za elektronsko poslovanje v sistemu eCarina za izbrana področja dela.

Pooblastitelj izpolni »Vlogo za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina«. Pooblastitelj na vlogi prijavi pooblaščenca in označi želeno področje e-poslovanja v sistemu eCarina. Nadaljnje uporabnike in obseg njihovih pravic po prejetju začetnega gesla za dostop v portal eCarina, ureja pooblaščenec sam.

Pooblaščenec mora biti pred pošiljanjem obrazca prijavljen z digitalnim potrdilom na portalu eDavki. Brez predhodne prijave digitalnega potrdila na portalu eDavki, prijava v portal eCarina ni možna.

V portal eDavki se prijavite na strani eDavki in klik na gumb »Prva prijava« in sledite navodilom.

Zunanja pooblastila (le za dokumente s področja trošarin in okoljskih dajatev - IS E-TROD)

Z zunanjim pooblastilom davčni zavezanec ali upravičenec pooblasti drugo osebo, da pri davčnemu organu v imenu davčnega zavezanca ali upravičenca predlaga dokumente s področja trošarin in okoljskih dajatev. Institut zunanjega pooblastila je primeren na primer za poslovne subjekte, ki imajo zunanje računovodstvo ali upravičence, ki pooblastijo drugo osebo za predložitev zahtevkov za vračilo trošarine ali okoljskih dajatev.

Zunanji pooblaščenec je lahko fizična oseba, fizična oseba z dejavnostjo ali pravna oseba, ki si mora urediti dostop do portala eDavki, da lahko dostopa do portala eCarina, kjer bo uredil notranje pooblastilo »Vloga za dodelitev in preklic pooblastil na portalu eCarina« in si tako zagotovi e poslovanje v sistemu eCarina. Novi uporabniki si dostop uredite na spodnjih povezavah:
za dostop z uporabniškim računom in geslom
za dostop s kvalificiranim digitalnim potrdilom

TROŠARINE
Pooblastitelj, ki ima urejen dostop do IS E - TROD, predloži pooblastilo za vlaganje v elektronski obliki preko IS E-TROD (modul Register, komponenta »Predložitev dokumentov - trošarine« tip dokumenta »Pooblastilo«).

Pooblastitelj, ki nima urejenega dostopa do IS E-TROD, predloži papirno pooblastilo v katerem ustrezno označi obseg pooblastila glede dejanj v zvezi z dokumenti s področja trošarin na pristojni finančni urad. S pooblastilom se pooblaščencu dodeli pravice za delo z obrazci znotraj informacijskega sistema IS E-TROD. Pooblastilo je treba lastnoročno podpisati.

OKOLJSKE DAJATVE
Pooblastitelj, ki ima urejen dostop do IS E - TROD, predloži pooblastilo za vlaganje v elektronski obliki preko IS E-TROD (modul Register, komponenta »Predložitev dokumentov - okoljske dajatve« tip dokumenta »Pooblastilo«).

Pooblastitelj, ki nima urejenega dostopa do IS E-TROD, predloži papirno pooblastilo v katerem ustrezno označi obseg pooblastila glede dejanj v zvezi z dokumenti s področja okoljskih dajatev na pristojni finančni urad. S pooblastilom se pooblaščencu dodeli pravice za delo z obrazci znotraj informacijskega sistema IS E-TROD. Pooblastilo je treba lastnoročno podpisati.

Obrazec

Vloga za dodelitev in preklic notranjih pooblastil na portalu eCarina
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni

Pooblastilo v postopkih s področja trošarin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni

Pooblastilo v postopkih s področja okoljskih dajatev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni

Pošiljanje vloge (pooblastila)

Za ureditev notranjih pooblastil na portalu eCarina pošljite pravilno izpolnjeno, podpisano in žigosano vlogo za dodelitev in preklic notranjih pooblastil na portalu eCarina skenirano v pdf formatu na e-naslov: sd.fu@gov.si (v zadevo elektronske pošte vpišite »Vstop v portal eCarina-Prijava«).
Zunanje pooblastilo za predložitev dokumentov s področja trošarin in okoljskih dajatev v IS E-TROD, pošljite izpolnjeno in podpisano pristojnemu finančnemu uradu. Pooblastilo lahko pošljete skenirano v PDF formatu na elektronski naslov pristojnega finančnega urada ali fizično po pošti.

Pomoč uporabnikom

Sektor za centralno pomoč uporabnikom
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 297 6800
F: 05 297 6764
E: sd.fu@gov.si

Urnik:
    • vsak dan od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00