***POZOR: Zaradi interventne zakonodaje stanja na e-kartici pri nekaterih zavezancih niso realna – več na povezavi. ***

*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pooblaščeni izvoznik - poreklo 
Izvoznik lahko zaprosi za dovoljenje za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga (pooblaščeni izvoznik – poreklo). S tem pridobi status pooblaščenega izvoznika - poreklo, kar mu omogoča, da sam izdaja dokazila o poreklu blaga - izjave na računih oziroma izjave o poreklu blaga.
Kdo

Izvoznik, ki želi pridobiti dovoljenje za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga.


Kdaj

Kadar želi izvoznik pridobiti dovoljenje za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.


Obrazci

Zahtevek za dovoljenje za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga (pooblaščeni izvoznik - poreklo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.