Izdaja potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine  

Na podlagi izpolnjenega potrdila o oprostitvi DDV in/ali trošarine lahko upravičenec uveljavlja neposredno oprostitev plačila DDV in/ali trošarine pri nabavi blaga oziroma storitev v drugi državi članici.
Kdo

Zahtevek predloži diplomatsko predstavništvo in konzulat v Republiki Sloveniji, agencija oziroma organ Evropske unije s sedežem v Republiki Sloveniji, mednarodna organizacija oziroma predstavništvo mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, ki želi uveljavljati neposredno oprostitev plačila DDV in/ali trošarine v drugi državi članici.


Kdaj

Upravičenec vloži zahtevek preden uveljavlja oprostitev plačila DDV in/ali trošarine v drugih državah članicah Evropske unije.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine upravičenec vloži osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Ljubljana.

Davčnemu organu predloži v potrditev potrdilo o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine. Upravičenci izpolnijo prvi, drugi, tretji, četrti in peti del potrdila.

Upravičenci lahko predložijo različico potrdila o oprostitvi tudi v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Na zahtevo davčnega organa morajo priložiti seznam blaga oziroma storitev v slovenskem jeziku.


Obrazci

Potrdilo o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.