Potrdilo o plačanem davku v Republiki Sloveniji  

Prejemniki dohodka v Sloveniji – nerezidenti lahko odbitek ali oprostitev davka v državi rezidentstva uveljavljajo s predložitvijo posebnega potrdila o plačanem davku, ki ga izda davčni organ v RS.
Kdo

Fizične in pravne osebe – nerezidenti Republike Slovenije, ki so v Republiki Sloveniji dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.


Kdaj

Na zahtevo nerezidenta za posamezno davčno leto.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v Republiki Sloveniji
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.