pribitek k cestnini 

Za zagotavljanje sredstev za financiranje gradnje drugega tira se na določenih odsekih cestninskih cest, kot so opredeljene v Zakonu o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) uvede pribitek k cestnini.
Kdo

Obračun pribitka in mesečni zbir (priloga obrazca) predloži upravljalec cestninskih cest.


Kdaj

Upravljavec cestninskih cest je dolžan predložiti mesečni obračun pribitka do vključno petega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obrazec za obračun pribitka k cestnini in obrazec mesečni zbir zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Obračun pribitka k cestnini
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun pribitka k cestnini - mesečni zbir
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     NavodilaTaksa

Takse ni.


Sankcije

Upravljavec cestninskih cest je dolžan plačati pribitek, najkasneje dvajseti dan po poteku roka za predložitev obračuna. Če pribitek ni plačan v roku, Finančna uprava Republike Slovenije začne izvršbo. Finančna uprava Republike Slovenije pri opravljanju izvršbe uporablja zakon, ki ureja davčni postopek.