❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika skladno s 383. g členom ZDavP-2  

Podatki v zvezi s pridobitvijo statusa pooblaščenega tujega posrednika.
Kdo

Podatke na tej vlogi mora izpolniti tuji posrednik za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika skladno s 383.g členom Zakona o davčnem postopku pri davčnem organu.


Kdaj

Rok za predložitev vloge ni zakonsko predpisan.


Kje in kako

Vlogo za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika tuji posrednik vloži osebno ali po pošti, in sicer na naslov Finančna uprava Republike Slovenije, Posebni finančni urad, p.p. 2588, 1001 Ljubljana.


Obrazci

Vlogo za pridobitev statusa pooblaščenega tujega posrednika skladno s 383. g členom Zakona o davčnem postopku
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.