Vloga za prijavo pridelave vina izven Republike Slovenije  

Zavezanci, ki davčno osnovo od dohodka od pridelave vina iz lastnega pridelka grozdja ugotavljajo na podlagi katastrskega dohodka ter vina iz lastnega pridelka grozdja pridelujejo izven Slovenije, so dolžni davčnemu organu prijaviti izven Slovenije pridelano količino vina.
Kdo

Vlogo za prijavo pridelave vina izven Republike Slovenije je dolžna v primeru, da člani kmečkega gospodinjstva pridelujejo vino izven Republike Slovenije, izpolniti in predložiti davčnemu organu fizična oseba, član kmečkega gospodinjstva, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s predpisi o kmetijstvu, ali v primeru, da nobeden od članov kmečkega gospodinjstva ni nosilec kmetijskega gospodarstva, član kmečkega gospodinjstva, ki ima izkazan najvišji dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.


Kdaj

Vlogo za prijavo pridelave vina izven Republike Slovenije se pri davčnemu organu vloži do 31. januarja leta po letu, za katero se dohodek ugotavlja.


Kje in kako

Vlogo za prijavo pridelave vina izven Republike Slovenije lahko zavezanec odda:
    • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • Osebno ali po pošti na Finančnem uradu Kočevje oziroma kateremkoli finančnem uradu.


Obrazci

Vloga za prijavo pridelave vina izven Republike Slovenije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Ne prijava pridelka vina izven Republike Slovenije v predpisanem roku ali prijava neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov se kaznuje z globo v skladu z 28.a točko prvega odstavka 397. člena zakona, ki ureja davčni postopek.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.