Registrirani izvoznik 

Registrirani izvoznik je izvoznik, ki ima sedež v državi članici EU in je registriran pri carinskih organih te države članice EU za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v države upravičenke do sheme GSP v okviru bilateralne kumulacije oziroma za namene izvoza izdelkov s poreklom iz Unije v države, s katerimi ima EU preferencialno ureditev, v okviru katere se uporablja sistem REX, ter za namene sestavljanja nadomestnih navedb o poreklu v okviru sheme GSP Unije.

Kdo

Zahtevek za registracijo izvoznika lahko vloži kateri koli izvoznik, proizvajalec ali trgovec izdelkov s poreklom, ali prepošiljatelj izdelkov s poreklom, ki ima sedež v Sloveniji in želi sam sestavljati dokazila o poreklu, in sicer ne glede na vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki, na katere se dokazilo o poreklu nanaša.

Registriranemu izvozniku je dovoljeno tudi, da v primeru prepošiljanja izdelkov s poreklom nadomesti prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več nadomestnimi dokazili o poreklu in to ne glede na skupno vrednost izdelkov v pošiljki, za katere je bilo sestavljeno prvotno dokazilo o poreklu. Ko carinski organ dodeli izvozniku registrsko številko, lahko to številko uporablja za izvoz v vse države, s katerimi ima EU preferencialne trgovinske dogovore, v okviru katerih se za namene potrjevanja porekla blaga uporablja sistem REX.


Kdaj

Kadar želi izvoznik postati registrirani izvoznik.


Kje in kako

Zahtevek za registracijo izvoznika vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Celje ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za registracijo izvoznika
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.