Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP) 

Obrazec za vnos obvestila o nezmožnosti odtegnitve OZP.
Kdo

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin – ZIUZDS, podatke na obvestilu REK-neOZP predloži zavezanec za odtegnitev in plačilo OZP za prejemnike dohodka, pri katerih je izplačan dohodek prenizek za odtegnitev in plačilo OZP.


Kdaj

Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka zavezanec za odtegnitev le-tega predloži FURS v istem roku, kot velja za predložitev REK-O obrazca (plače in nadomestila plače, od katerega se praviloma odteguje OZP) – to je na dan izplačila dohodka, od katerega ni bilo možno odtegniti OZP.

Zavezanci za odtegnitev in plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, v roku za obračun in plačilo tega prispevka, o nezmožnosti njegove odtegnitve iz razloga iz prejšnjega stavka obvestijo Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS). Navedeni obrazec REK-neOZP je potrebno predložiti za obdobje od 1/2024 dalje. Za mesec januar, februar, marec in april 2024, se podatki poročajo v mesecu maju 2024.


Kje in kako

Obrazec za vnos obvestila REK-neOZP zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve obveznega zdravstvenega prispevka – OZP (REK-neOZP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcije so določene v 38.členu Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS):
Kdor v nasprotju s tretjim odstavkom 35. člena tega zakona ne obvesti FURS in zavarovanca ali ju ne obvesti na predpisan način oziroma v predpisanih rokih, se kaznuje:
    • z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
    • z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba,
    • z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če se pravna oseba na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.