Gospodarski subjekt z dovoljenjem (APEO) 

Gospodarski subjekt zaprosi za potrdilo APEO če ima dovoljenje AEO ter izpolnjuje merila, določena v členu 16/3/a-g uredbe št. 1005/2008. Merila so podrobno opredeljena v 10. do 13. členu izvedbene uredbe št. 1010/2009.
Kdo

Gospodarski subjekt, ki želi pridobiti status gospodarskega subjekta z dovoljenjem.


Kdaj

Kadar gospodarski subjekt želi pridobiti status gospodarskega subjekta z dovoljenjem.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Ljubljana.


Obrazci

Zahtevek za izdajo potrdila APEO
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     NavodilaTaksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.