Spremenjena stopnja akontacije dohodnine od pokojnine oz. poklicne pokojnine 

Obvestilo o spremembi stopnje akontacije dohodnine (o spremembi potrdila ali o preklicu potrdila) od pokojnine oziroma poklicne pokojnine, ki jo izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec.
Kdo

Zavezanec, rezident, ki prejema dohodek pri izplačevalcu, ki ni glavni delodajalec, in sicer:
    • pokojnino iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri kateri se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali
    • poklicno pokojnino iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, pri kateri se prizna zmanjšanje dohodnine v višini 13,5% odmerjene poklicne pokojnine iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

se lahko v skladu s šestnajstim odstavkom 127. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 odloči za zvišano ali znižano stopnjo akontacije dohodnine oziroma se odloči, da se akontacija dohodnine ne izračuna in ne plača.


Kdaj

Ni zakonsko predpisanega roka, do kdaj je treba predložiti navedeno obvestilo davčnemu organu in izplačevalcu dohodka.

Davčni organ davčnega zavezanca na podlagi njegovega obvestila o spremembi stopnje akontacije dohodnine v davčnih evidencah označi kot davčnega zavezanca, ki se je odločil za spremembo stopnjo akontacije dohodnine oziroma da se akontacije dohodnine ne izračuna in ne plača in o tem izda zavezancu potrdilo v 5 dneh od dneva predložitve obvestila.

Izplačevalec navedenih dohodkov (ki ni glavni delodajalec) lahko izračuna, odtegne in plača akontacijo dohodnine po spremenjeni stopnji oziroma je ne plača samo, če davčni zavezanec predloži potrdilo davčnega organa. Spremenjena stopnja akontacije dohodnine se lahko uporabi za dohodke, izplačane po dnevu, ko je bilo obvestilo predloženo davčnemu organu.

Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta. V tem davčnem letu lahko davčni zavezanec zahteva spremembo potrdila ali ga prekliče tako, kakor velja za pridobitev potrdila.


Kje in kako

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine predloži davčni zavezanec davčnemu organu in izplačevalcu dohodka (ki ni glavni delodajalec), če oceni, da akontacija dohodnine ni ustrezna glede na pričakovano dohodnino na letni ravni.

Obvestilo o spremembi stopnje akontacije dohodnine (o spremembi ali preklicu odločitve za spremembo stopnje) davčni zavezanec davčnemu organu odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register in kjer plačuje prispevke za socialno varnost.


Obrazci

Obvestilo o spremembi stopnje akontacije dohodnine od pokojnine oz. poklicne pokojnine, ki jo izplačuje delodajalec, ki ni glavni delodajalec
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o spremembi potrdila
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obvestilo o preklicu potrdila
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.