Ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev.
Kdo

Podatke predloži verski delavec, če akontacije dohodnine od dohodka verskega delavca ne izračuna in ne plača verska skupnost ali njen del v obračunu davčnega odtegljaja (REK-2 obrazcu). Pri tem mora verski delavec sam izračunati akontacijo dohodnine v obrazcu za ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev. Zavezanec v obrazcu v skladu z Uredbo o določitvi dohodka verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo ustrezno označi skupino dohodka verskih delavcev, ki ji pripada.


Kdaj

Zavezanec obrazec za ugotavljanje akontacije dohodnine verskih delavcev predloži finančnemu uradu do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obrazec za ugotavljanje akontacije dohodnine verskih delavcev predloži davčni zavezanec:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register in kjer plačuje prispevke za socialno varnost.


Obrazci

Ugotavljanje akontacije dohodnine od dohodkov verskih delavcev
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi ali obračunu davka navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (1. točka 395. člena ZDavP-2 v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.