Ugotovitev rezidentskega statusa za namene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja 

Zavezanec - rezident po Zakonu o dohodnini - ZDoh-2 in hkrati rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodna pogodba), lahko za dohodke, ki jih dosega v Sloveniji ali v tujini, uveljavlja ugodnost iz sklenjene mednarodne pogodbe. Izpolnjen vprašalnik omogoča lažjo presojo dejstev in okoliščin v postopku ugotavljanja rezidentstva zavezanca za namene mednarodne pogodbe.
Kdo

Zavezanec, ki se šteje za rezidenta Slovenije po ZDoh-2 in hkrati za rezidenta države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo.


Kdaj

Vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa v skladu z mednarodno pogodbo je (neobvezna) priloga napovedi za odmero (akontacije) dohodnine ali zahtevku za uveljavljanje ugodnosti na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (t. i. KIDO zahtevku), v katerih zavezanec, ki se šteje za rezidenta Slovenije po ZDoh-2 in hkrati za rezidenta države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo, uveljavlja ugodnost po mednarodni pogodbi.


Kje in kako

Vprašalnik za ugotavljanje rezidentskega statusa v skladu z mednarodno pogodbo se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu finančnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register kot (neobvezna) priloga k napovedi z odmero (akontacije) dohodnine ali zahtevku za uveljavljanje ugodnosti na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (t. i. KIDO zahtevku).


Obrazci

Ugotovitev rezidentskega statusa za namene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja- vprašalnik
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.