Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu 

Zavezanci – rezidenti Slovenije, ki prejemajo dohodke iz delovnega razmerja iz tujine pri tujem delodajalcu, lahko uveljavljajo zmanjšanje davčne osnove za stroške prehrane med delom in stroške prevoza na delo in z dela.
Kdo

Stroške v zvezi z delom v tujini lahko uveljavljajo rezidenti Slovenije, ki delajo v tujini pri tujih delodajalcih, pri čemer je tuj delodajalec tisti, ki nima sedeža v Sloveniji.


Kdaj

Davčni zavezanec lahko stroške v zvezi z delom v tujini uveljavlja v medletni napovedi za akontacijo dohodnine oziroma v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine ali v napovedi za odmero dohodnine, če mu informativni izračun ni bil izdan.


Kje in kako

Vlogo za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.