Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb v zvezi z davkom od premoženja v tujini  

Na podlagi četrtega odst. 22. čl. Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanja davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (Ur.l. RS–MP, št. 16/05), ki sta ga sklenili Republika Slovenija in Republika Hrvaška, se sestavine premoženja rezidenta Slovenije, med katere se štejejo tudi vodna plovila, obdavčijo samo v državi rezidentstva (v Sloveniji). Zavezanec, rezident Slovenije, uveljavlja ugodnost oprostitve plačila davka oziroma vračilo davka od premoženja na Hrvaškem.
Kdo

Slovenski davčni zavezanec rezident, ki je lastnik premoženja – vodnega plovila na Hrvaškem.


Kdaj

Kadar želi v tujini (na Hrvaškem) uveljavljati ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.


Kje in kako

Lastnik premoženja predloži izpolnjen obrazec davčnemu organu Republike Hrvaške v pristojno reševanje.


Obrazci

Zahtevek za oprostitev plačila davka od premoženja na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo davka od premoženja na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.