začasna hramba v kraju, določenem za začasno hrambo 

Začasna hramba je položaj neunijskega blaga. To je v začasni hrambi od trenutka, ko je predloženo carini. Blago se lahko hrani v kraju, določenem za začasno hrambo.
Kdo

Podjetje, ki želi ob vnosu na carinsko območje Unije, blago, ki ni takoj dano v carinski postopek hraniti, v kraju določenem za začasno hrambo blaga.


Kdaj

Kadar želi podjetje ob vnosu na carinsko območje Unije, blago, ki ni takoj dano v carinski postopek, hraniti v kraju, določenem za začasno hrambo blaga.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Oddelek za carinjenje), pristojnem za kraj, kjer se bo blago hranilo.


Obrazci

Zahtevek za določitev kraja za začasno hrambo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     NavodilaTaksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.