Zahtevek za pridobitev ali preklic namenskega digitalnega potrdila  

Za delovanje svoje davčne blagajne vsak davčni zavezanec potrebuje namensko digitalno potrdilo. Vlogo za pridobitev takšnega digitalnega potrdila je mogoče oddati le preko portala eDavki in jo prevzeti na portalu MJU. Zavezanec, ki ne uporablja sistema eDavki, pa lahko za pridobitev namenskega digitalnega potrdila pooblastil koga drugega (npr. računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).
Kdo

Vsi zavezanci, ki bodo izdajali račune in so po Zakon o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju: ZDavPR) zavezani k davčnem potrjevanju računov (tudi uporabniki vezane knjige računov in t.i. mini blagajne v eDavkih) potrebujejo pred začetkom gotovinskega poslovanja namensko digitalno potrdilo, saj le na takšen način lahko v informacijski sistem FURS posredovali podatke o poslovnih prostorih in podatke o izdanih računih.


Kdaj

Namensko digitalno potrdilo bo vezano na zavezanca. Ta bo lahko imel tudi več namenskih digitalnih potrdil, saj samostojno odloča o njihovem potrebnem številu. Pridobi lahko več namenskih digitalnih potrdil ali pa uporablja kopije namenskih digitalnih potrdil.

Namenska digitalna potrdila so lahko nameščena na posamezni elektronski napravi ali centralno. Odločitev je odvisna od poslovnih in tehničnih zahtev zavezanca.


Kje in kako

Postopek pridobitve namenskega digitalnega potrdila:

    1. Zavezanci prek portala eDavki vložijo Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja
računov.

    2. Po vložitvi zahtevka zavezanec oziroma njegov pooblaščenec na osebni del portala eDavki prejme referenčno številko in geslo za prevzem namenskega certifikata.

    3. Prejeto referenčno številko in geslo zavezanec ali njegov pooblaščenec nato vnese v poseben portal za prevzem namenskega digitalnega potrdila na spletni strani MJU.

    4. Po vnosu omenjene referenčne številke in gesla na portal MJU lahko zavezanec ali njegov pooblaščenec na tem istem portalu prevzamem namensko potrdilo v obliki ».p12« datoteke.

    5. Omenjeno potrdilo (».p12« datoteko) nato zavezanec ali pa ponudnik storitve davčne blagajne namestil v program davčne blagajne ali v mini blagajno.

Prevzem namenskega digitalnega potrdila je možen približno 10 minut po oddaji Zahtevka za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. Posnetek Prevzem namenskega digitalnega potrdila , prikazuje, kako lahko preko sistema eDavki prevzamemo namensko digitalno potrdilo za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov. Opis postopka najdete tukaj.

Vsi bodoči uporabniki davčnih blagajn, ki še niso registrirani kot uporabniki portala eDavki oziroma ne bodo, morajo za pridobitev in preklic namenskega digitalnega potrdila čim prej pooblastiti drugo osebo (računovodski servis ali ponudnika davčne blagajne).

Postopek pooblaščanja druge osebe je opisan na tej povezavi.

Za preklic namenskega potrdila digitalnega potrdila se vloži Zahtevek za preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov.

Za tehnično pomoč lahko zavezanci pokličejo na telefonsko številko (05) 2976 800, vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 15:00 ali pa pošljejo elektronsko pošto na naslov sd.fu@gov.si.


Obrazci

Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov (DPR-PridobitevDP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov (DPR-PreklicDP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.