Zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov 

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove za druge dohodke lahko vloži nerezident, ki uveljavlja dejanske stroške za zmanjšanje davčne osnove.

Kdo

V primeru, ko akontacijo dohodnine od drugih dohodkov izračuna plačnik davka kot davčni odtegljaj v obračunu davčnega odtegljaja, lahko davčni zavezanec – nerezident uveljavlja dejanske stroške za zmanjšanje davčne osnove s pisnim zahtevkom (prvi odstavek 322.a člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2), in sicer lahko uveljavlja nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca (v skladu s 1. točko petega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2) oziroma določene stroške, ki so neposredno povezani s sodelovanjem v Fulbrightovem programu izmenjav (v skladu z Memorandumom o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav).


Kdaj

Nerezident lahko uveljavlja dejanske stroške pri davčnem organu v sedmih dneh od dneva izplačila dohodka.


Kje in kako

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov lahko nerezident odda:
    • osebno ali po pošti na pristojni finančni urad,
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (ZAH)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.