Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.

Registracija

Za vstop v eDavke potrebujete uporabniški račun ali digitalno potrdilo.

Registracija uporabniškega računa

OPOZORILO: Z uporabniškim računom je možna oddaja le nekaterih dokumentov za fizične osebe.

Če želite vstopati z uporabniškim računom, se registrirajte za uporabo eDavkov.

Uporabniški račun že imam

Če ste uporabniški račun že naredili, se lahko prijavite v portal.

Uporabniški račun že imam, vendar sem pozabil uporabniško ime in/ali geslo

Če ste pozabili podatke uporabniškega računa, jih lahko obnovite.

Registracija digitalnega potrdila

Če želite vstopati z digitalnim potrdilom, ga ob prvi prijavi registrirajte.

Potrdilo že imam

Če imate digitalno potrdilo nameščeno, začnite s postopkom prve prijave.

Potrdila še nimam

Če digitalnega potrdila še nimate, ga morate pridobiti pri enem od pooblaščenih overiteljev (CA - certifikatska agencija). Namestite ga po njihovih navodilih.

 

Digitalna potrdila so različna glede na vrsto vaše vloge v davčnem poslovanju:

 

> Več o digitalnem potrdilu

 

> Linux uporabniki