potniki 

Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Evidentiranje statusa blaga.