Čezmejni prenosi gotovine - prijava gotovine 

Pri potovanju z večjo količino gotovine (gotovina, prenosljivi finančni instrumenti, zlati kovanci min. 90 %, zlate palice min. 99,5 %) je dobro poznati pravila, ki urejajo čezmejne prenose gotovine.
Kdo

Prenašalec (potnik) za gotovino s spremstvom.
Prijavitelj (pošiljatelj/prejemnik/zastopnik) za gotovino brez spremstva.

Vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več?
Prijavo gotovine morate predložiti carini, ko vstopate v EU ali jo zapuščate z 10.000 EUR ali več v gotovini ali protivrednosti v drugih valutah, sestavljeni iz enega ali več naslednjih predmetov:
- bankovci in kovanci,
- čeki, potovalni čeki, lastne menice ali denarna nakazila brez imenovanja upravičenca,
- zlati kovanci z vsebnostjo zlata najmanj 90 % in zlate palice, zlata zrna ali kepe z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %.

Kaj pa glede gotovine, ki se pošlje po pošti, s tovornim prometom ali po kurirju?
Carinski organi lahko zahtevajo, da se prijava za razkritje gotovine opravi za razkrito gotovino brez spremstva, poslano po pošti, s tovornim prometom ali kurirsko pošiljko v vrednosti 10.000 EUR ali več. Na zahtevo mora prijavitelj (prejemnik, pošiljatelj ali imenovani zastopnik) to prijavo podati v 30 dneh.

Kaj pa čezmejni prenosi gotovine v vrednosti 10.000 EUR ali več med Slovenijo in drugimi državami članicami EU?
Na zahtevo pristojnega organa (carinski organ in policija) mora prenašalec ob prestopu meje Slovenije z drugimi državami članicami EU pristojni organ seznaniti z namero prenosa gotovine v vrednosti 10.000 EUR ali več.


Kdaj

Pri vstopu v EU ali izstopu iz nje.
Ob prestopu meje Slovenije z drugimi državami članicami EU na zahtevo carinskega organa ali policije.


Kje in kako

Pri carinskem organu na Obrazcu za prijavo gotovine ali na Obrazcu za prijavo o razkritju gotovine, kadar gre za prenos gotovine preko zunanje meje EU.
Pri carinskem organu ali policiji na Obrazcu za prijavo gotovine po ZPPDFT-2, kadar gre za čezmejni prenos gotovine med Slovenijo in drugimi državami članicami EU.


Obrazci

Obrazec za prijavo gotovine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo gotovine - dodatni list
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo o razkritju gotovine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Obrazec za prijavo o razkritju gotovine - dodatni list
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec za prijavo gotovine po ZPPDFT-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Obveznost prijave gotovine se ne šteje za izpolnjeno, če se predložijo napačni ali nepolni podatki ali če se gotovina ne da na razpolago za namene kontrole.