Razvoj prenovljenega portala še ni v celoti zaključen, zato opozarjamo na možnost napak in drugih omejitev.


Identifikacija za namene DDV
Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in ob izpolnjevanju določenih pogojev predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV.