Mednarodna izmenjava 

Finančna uprava RS izmenjuje informacije s področja obdavčevanja s pristojnimi organi drugih držav
na različnih pravih podlagah. Poročevalske institucije so dolžne posredovati informacije in izpolnjevati obveznosti glede na posamezno vrsto mednarodne izmenjave. Davčni zavezanci poročajo tudi o podatkih o čezmejnih aranžmajih.