Nepremičninski in premoženjski davki  

Lastniki in uporabniki nepremičnin plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, lastniki plovil pa davek na vodna plovila. Davki se plačujejo tudi ob odsvojitvi oziroma pridobitvi nepremičnine ali darila.