Plačilne ugodnosti 

Če ne morete plačati dajatev oziroma jih ne morete plačati v enkratnem znesku, lahko zaprosite za odlog plačila oziroma obročno plačilo.
Za obročno plačilo lahko zaprosite tudi v primeru glob in drugih prekrškovnih terjatve, ki jih ne zmorete plačati v enkratnem znesku.