obročno plačilo glob 

Storilec, ki globe ne zmore plačati v enkratnem znesku, lahko zaprosi za obročno plačilo globe.
Kdo

Vlogo lahko vložijo fizične osebe in poslovni subjekti.


Kdaj

Vloga se vloži po preteku roka za plačilo globe.


Kje in kako

Vloga se vloži na pristojni finančni urad, in sicer:

1. za prekrškovne terjatve, ki jih izreka Policija na Finančni urad Maribor, Titova cesta 10, 2000 Maribor ali na elektronski naslov:
mb.fu@gov.si

2. za terjatve ostalih prekrškovnih organov (npr. sodišča, mestna redarstva, medobčinski inšpektorati, Inšpektorat RS, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Tržni inšpektorat RS, itd.,) na Finančni urad Murska Sobota, Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota ali na elektronski naslov: ms.fu@gov.si

3. za prekrškovne terjatve, ki jih izreka Finančna uprava RS, na finančni urad, pri katerem je storilec oziroma kršitelj vpisan v davčni register.


Obrazci

Obročno plačilo glob
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.