Oprostitev davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije  

Oprostitev plačila davkov za diplomatska in konzularna predstavništva, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo se lahko uveljavlja kot neposredna oprostitev ali kot vračilo plačanega davka.