Osebno dopolnilno delo 

Osebno dopolnilno delo je eno od del, ki po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ob izpolnjevanju določenih pogojev, ne šteje za delo na črno. Zavezanci imajo tudi v tem primeru določene davčne obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati.