Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente  

Napoved dohodka (DOHZAP št. 3) iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, kadar ga rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka.
Kdo

Podatke na napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz drugega pogodbenega razmerja rezidentu izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku (npr. tuje pravna oseba, fizična oseba z dejavnostjo v tujini, …).


Kdaj

Zavezanec rezident mora napoved vložiti do 15 dne v mesecu za dohodke, prejete v preteklem mesecu pri davčnem organu.


Kje in kako

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja vloži davčni zavezanec rezident:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente (DOHZAP št. 3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi v roku, določenim z zakonom (1. točka 394. člena ZDavP-2 v povezavi s 288. členom ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (1. točka 395. člena ZDavP-2 v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.