Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb 

Mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja so pogodbe, s katerimi se odpravlja davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Prek različnih mehanizmov omogočajo odpravo dvojnega obdavčevanja in povečujejo varnost davčnih zavezancev.