Zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja  

Republika Slovenija ima z mnogimi državami sklenjene mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja. Z namenom uveljavljanja ugodnosti iz mednarodne pogodbe, tj. zmanjšanje oziroma oprostitev plačila davka od prejetega dohodka, ki ima vir v Sloveniji, imajo nerezidenti Republike Slovenije možnost, da še pred izplačilom dohodka, vložijo zahtevek.
Kdo

Plačnik davka predloži izpolnjen zahtevek davčnemu organu.


Kdaj

Pred izplačilom dohodka. Plačnik davka lahko izplača dohodek in obračuna davek po nižji stopnji, kot je določeno z zakonom (ZDoh-2 in ZDDPO-2), ali od tega dohodka ne izračuna in ne odtegne davka, šele ko prejme od davčnega organa potrjen zahtevek.


Kje in kako

Zahtevek za zmanjšanje oz. oprostitev davka zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, osebno ali po pošti, in sicer pri kateremkoli finančnem uradu, zaradi hitrejše obravnave priporočamo oddajo na Finančnem uradu Ptuj.


Obrazci

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO 2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO 3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za oprostitev davka od dohodka, ki ga študenti dosegajo v Republiki Sloveniji, na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 4)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 5)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za oprostitev davka od pokojnin na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 6)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov profesorjev in raziskovalcev na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 7)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 8)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Izjava upravičenega lastnika dohodka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.