Zavarovanje in plačilo trošarine 

Zavarovanje plačila. Izjava o prenakazilu.