Zavarovanje in plačilo trošarine 
Zavarovanje plačila. Izjava o prenakazilu.